pentura, 20 år av konstnärligt skapande

Stig Espe Olson - Rita Hedelin

Eva Bakran - Jan-Bertil Nordström

Konst är kommunikation och beroende av kommunikation.
Många konstnärer är mer intresserade av att uttrycka sig i sina verk än att föra ut sin konst till mottagarna. Ett fungerande samarbete mellan konstutövare med vissa gemensamma värderingar kan då vara en lösning.

pentura är en sådan grupp konstnärer, en sammanslutning som vuxit fram. Först som ett samarbete mellan två, senare tre och fyra.

De fyra fasta medlemmarna kompletteras ofta av en femte medlem, ”X”. Namnet pentura hänsyftar ju också på dessa ”fem målare”. Gästutställare väljes efter tillfället av medlemmarna eller önskas ibland av det aktuella galleriet eller konsthallen.

pentura står inte för en gemensam konstriktning, snarare är det så, att alla fyra har helt olika konstnärliga uttryckssätt. Vi arbetar huvudsakligen i olika material och i helt olika motivkretsar. Den samlande kraften i gruppen är i stället en gemensam känsla för det ärliga uttrycket och en tanke om att vi gemensamt kan erbjuda betraktaren en mera mångfacetterad konstupplevelse.

Gruppen bildades 1993 av Olson-Bakran-Nordström efter tidigare lyckade gemensamma utställningar, bland annat i Göteborg. Senare invaldes efter moget övervägande Hedelin.

Klicka på namnen för att se mer!

Utom övrig utställningsverksamhet har penturas medlemmar alltid sina ateljéer öppna för allmänheten vid påsken, varje år. På grund av att vi är verksamma i olika delar av Skåne finns vi på olika kartor:

Stig Espe Olson på VSKG:s karta

Rita Hedelin på NVSK:s karta

Eva Bakran på SAG:s karta

Jan-Bertil Nordström på VSKG:s karta

Välkomna!
sam

 

log
 

 

 

 

Kontakta oss

© jb nordström 131208